Squirrelmixer - färgomrörare

Stoby har lanserat en färgomrörare som sätter en helt ny standard för alla typer av färgblandning. Vad som har tagit minuter nu är klart inom några sekunder! Färgomröraren är patenterad och finns i galvaniserat plåt, rostfritt stål eller i stark polypropenplast. Vår färgomrörare finns i sex olika modeller för alla typer av kärl. Storleken på behållare är från 1-1000 lit. Med lösningar för fatomrörare och containeromrörare.

För de större behållarna kan vi ordna lösningar med olika motorer (lufttryck, el) anpassade för såväl vattenbaserade som lösningsmedelsburna produkter.

 

ENG

Squirrel mixer

Stoby has launched a paint mixer that sets a whole new standard for all types of paint mixing solutions. What has taken minutes now is done in a few seconds!

You can mix all kinds of other liquids from stains, coatings, adhesives and sealers. The squirrel mixer is patented and is available in galvanized sheet metal, stainless steel or in strong polypropylene plastic. It is available in six different models for all types of vessels. The size of containers is from 1-1000 lit. with solutions for drum or barrel mixers and IBC mixers. For the larger containers we can arrange solutions with different engines (air pressure, electricity) adapted for both water-based and solvent-borne products.